Η HELLASTRON, ως ενεργό μέλος της ASECAP, συμμετέχει ουσιαστικά στην συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης αφενός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επενδύοντας στην ανθεκτικότητα των υποδομών της, και αφετέρου της μείωσης των επιπτώσεων αυτών, επενδύοντας σε έργα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης παράλληλα με έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Στα πλαίσια αυτά συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας “sustainability taskforce” της COPER II, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες με ειδικούς από τα μέλη της στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, τον Δεκέμβριο του 2020.

Η HELLASTRON εκπροσωπείται στις εργασίες αυτές από τον Δημήτριο Γκατσώνη, Γενικό Διευθυντή της Αυτοκινητόδρομος και μέλος του ΔΣ της HELLASTRON, ανταλλάσσοντας  εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και δημιουργώντας κοινά καθορισμένους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI), δηλώνοντας έτσι τη δέσμευσή της για ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις οδικών μεταφορών με αυτοκινητοδρόμους σταθερά προσανατολισμένους στους στόχους της Πράσινης Ανάπτυξης και των Μηδενικών Εκπομπών.

Τα στοιχεία από την έως σήμερα προσπάθεια παρουσιάζονται συνοπτικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας της ASECAP, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της:

https://asecap.com/images/News/PDF/ASECAP_Sustainability_Report_2022.pdf

Για τις Ελληνικές Εταιρίες Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων, η πορεία προς την βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί δρόμο μονής κατεύθυνσης με συγκεκριμένες επενδυτικές στάσεις στο προσεχές μέλλον.

Την προοπτική αυτή παρουσίασε ο κος Δημήτριος Γκατσώνης στο συνέδριο ASECAP DAYS 2022, στις Βρυξέλες, τον Νοέμβριο 2022, παραθέτοντας συνολικά δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης και εκτιμήσεις ύψους επενδύσεων που στοχεύουν σε μηδενισμό των εκπομπών μέχρι το 2030. Επίσης παρουσίασε συνοπτικά τη παραγωγή ενέργειας στον Ελληνικό χώρο καθώς και κάποιες από τις επενδύσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από μέλη της HELLASTON με σημαντικά αποτελέσματα στην μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι Ελληνικές Εταιρίες Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων δεν είναι προσηλωμένες απλά και μόνο στον πρωταρχικό τους στόχο, αυτόν της οδικής ασφάλειας, αλλά λειτουργούν και αναπτύσσονται σε νέα πεδία βιώσιμης κινητικότητας, αξιοποιώντας, όπου αυτό είναι εφικτό, καλές πρακτικές και βιώσιμες τεχνολογίες μείωσης του Περιβαλλοντικού τους Αποτυπώματος.