Η HELLASTRON στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό στην Ελλάδα και στην παράλληλη διεθνή προβολή της προόδου στον τομέα των μεταφορών μέσω της συγκρότησης εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει σε ομόλογους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς, εκπροσωπώντας τη χώρα μας:

ASECAP / ASsociation Européenne des Concessionaires d’ Autoroutes et d’ ouvrages à Péage (Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια) με έδρα τις Βρυξέλλες http://www.asecap.com/

ΙΒΤΤΑ” / International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (Διεθνής Οργανισμός Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρόμων) με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. http://www.ibtta.org/