Η HELLASTRON χαιρετίζει την ανάκληση της πρόθεσης αύξησης του ανώτατου ορίου ταχύτητας αυτοκινητοδρόμων από τα 130 στα 150 χλμ. / ώρα στον νέο ΚΟΚ. Την επέβαλαν σοβαροί λόγοι
Οδικής Ασφάλειας – η ταχύτητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας πρόκλησης οδικών ατυχημάτων σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή εμπειρία – στην οποία η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η HELLASTRON πιστεύει πως η θέσπιση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων στην επιβολή του ύψους διοικητικών προστίμων ενέχει σοβαρότατο κίνδυνο αύξησης της παραβατικότητας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας.
Με γνώμονα πάντοτε την Οδική Ασφάλεια και την σχετική ελληνική και διεθνή εμπειρία και πρακτική, η HELLASTRON εισηγείται την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων από την Τροχαία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου ΚΟΚ, καθώς και την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού των τμημάτων Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εντατικοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση ώστε η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σε κατηγορίες χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας να συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας.

Μέσω της καθημερινής παρουσίας της Τροχαίας, θα ενισχυθεί -μεταξύ άλλων- η χρήση ζώνης ασφαλείας από ενήλικες οδηγούς και συνοδηγούς οχημάτων, η χρήση των ειδικών παιδικών καθισμάτων ασφάλειας στα οχήματα, καθώς και η χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς δίκυκλων, θέματα που αποτελούν πάγιες θέσεις της HELLASTRON για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με διακριτικό τίτλο HELLASTRON, ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 και λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Συμμετέχουν όλοι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι και υποδομές με διόδια στην Ελλάδα, δηλαδή Αττική Οδός, Γέφυρα, Εγνατία Οδός, Νέα Οδός, Μορέας, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ολυμπία Οδός και Οδός Κεντρικής Ελλάδας, που δημιούργησαν τον φορέα, με στόχο την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας στις οδικές μεταφορές στην Ελλάδα επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, τη συνεχή βελτίωση των οδικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Κατεβάστε εδώ