Στην τρίτη θέση διεθνώς, μεταξύ 135 χωρών, κατατάσσει η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) την Ελλάδα στον τομέα των «Βέλτιστων Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)».

Στη φετινή ετήσια έκθεση «Benchmarking PPP Procurement», αναλύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ προς τα οποία στρέφονται κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, προκειμένου να προωθήσουν έργα ή άλλες υπηρεσίες. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην αξιολόγηση των καλών πρακτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες των ΣΔΙΤ.

Η ετήσια έκθεση της World Bank θεωρείται ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν επενδυτές ανά τον κόσμο προκειμένου να αξιολογήσουν αν θα συμμετάσχουν ή όχι σε ένα έργο με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Εκτός από τις βέλτιστες πρακτικές κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες αξιολογεί και δύο άλλα στάδια των ΣΔΙΤ, την προετοιμασία και τη διαχείριση των συμβάσεων, στα οποία η Ελλάδα έχει σχετικά χαμηλότερη βαθμολογία.

Η έκθεση της World Bank επιβεβαιώνει όσους υποστηρίζουν τα τελευταία χρόνια πως στον τομέα των ΣΔΙΤ η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό ενεργό θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων (Νόμος 3389/05). Το θεσμικό πλαίσιο προσφέρει ασφάλεια δικαίου: έχουν εκδοθεί περισσότερες από 60 θετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε προσφυγές και οι συμβάσεις υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επιπλέον θεωρείται από διεθνείς οργανισμούς πως βρίσκεται εντός βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (2016), ο ΟΟΣΑ δεν διατύπωσε καμία παρατήρηση για το πλαίσιο των ΣΔΙΤ.

Σε πρόσφατη μελέτη για την επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017), η χώρα μας αναγνωρίζεται ως καινοτόμος στη χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ και, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι «μέχρι στιγμής, μόνο η Ελλάδα κατάφερε να ενσωματώσει πιο συστηματικά την προσέγγιση των ΣΔΙΤ στην υλοποίηση των στόχων της Πολιτικής Συνοχής».

«Στην πραγματικότητα, μόνο στην Ελλάδα η επιλογή μίξης πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης / Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ / ΤΣ) σε έργα ΣΔΙΤ ωρίμασε σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση που, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επεκτάθηκε σε μια μεγαλύτερη ποικιλία τομέων». Αναφέρεται, επίσης, πως «το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τη μεγαλύτερη αγορά ΣΔΙΤ στην Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στη συνδυασμένη χρήση πόρων ΕΤΠΑ / ΤΣ στα έργα ΣΔΙΤ».

Τέλος, στην ειδική έκθεση επί του πλαισίου των έργων ΣΔΙΤ διατυπώθηκε θετική αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (2018) για το πλαίσιο των έργων ΣΔΙΤ του Ν. 3389/2005, με την επισήμανση ότι μόνο η Ελλάδα και η Ιρλανδία εφαρμόζουν πολιτικές προκειμένου να μη δεσμεύονται υπερβολικά ποσά μελλοντικών προϋπολογισμών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ.

Στην αγορά υποστηρίζουν, επίσης, πως τα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό. Στο σύνολο των διαγωνισμών, κατά μέσο όρο 6 σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην Α’ φάση και 3 υπέβαλαν τελικές δεσμευτικές προσφορές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας διεθνής οργανισμός αξιολογεί πολύ θετικά το πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στη χώρα μας, όπως προωθείται από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ. Το έργο των 24 σχολείων βραβεύτηκε ως «Συμφωνία της Χρονιάς» στον τομέα της εκπαίδευσης από το διεθνές περιοδικό World Finance, λόγω του πανευρωπαϊκά καινοτόμου τρόπου χρηματοδότησης και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Αντίστοιχη βράβευση έχει επιτύχει το έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο βραβεύτηκε ως Συμφωνία της Χρονιάς για τα Απόβλητα από το περιοδικό World Finance. Το ίδιο έργο έλαβε επίσης το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Waste Partnership» των βραβείων «Waste & Recycling Awards 2017».

Τα έργα για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ευρυζωνικότητας 2017», καθώς και βράβευση στο παγκόσμιο συνέδριο του Συνδέσμου Πληροφορικής (WITSA) στην κατηγορία βραβείου ψηφιακών ευκαιριών «Digital Opportunity Awards» 2018.

Φώτης Κόλλιας
fotisk2@euro2day.gr