Κωνσταντίνος Παπανδρέου
Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.»

Ο Κωνσταντίνος Παπανδρέου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης – Συγκοινωνιολόγος (1986) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα των μεταφορών (D.E.A.-Transport, École Nationale des Ponts et Chaussées, Παρίσι – 1989). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του οποίου έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ και Γενικός Γραμματέας, και μέλος του ΔΣ της HELLASTRON.

Από το 2008 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ, η οποία έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης του υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμου «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα». Κατά το παρελθόν έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις, ανταποκρινόμενος σε απαιτητικούς ρόλους, σε διάφορα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα της Ελλάδας. Ενδεικτικά διετέλεσε Δ/ντης Κυκλοφορίας & Συντήρησης στις Αττικές Διαδρομές ΑΕ (Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού), Υπεύθυνος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού στην Αττική Οδό ΑΕ, Υπεύθυνος οδικής υποδομής της Αττικό Μετρό ΑΕ, ενώ έχει εργαστεί πολλά χρόνια ως ιδιώτης μελετητής με έμφαση τα συγκοινωνιακά έργα και έχει προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Παπανδρέου κατέχει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία σε μεγάλα έργα υποδομών, με εξειδίκευση στη διαχείριση και λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και συλλογής διοδίων, τις κυκλοφοριακές προβλέψεις, τη διαχείριση κινδύνων και συμβάσεων. Οι εν λόγω τομείς ενδιαφέροντος αντικατοπτρίζονται σε ποικίλες δημοσιεύσεις του σε συνέδρια του κλάδου των Μεταφορών/Συγκοινωνιών, όπου μετέχει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

pdf