Ιωάννης Δημητρόπουλος, Μέλος
Διευθυντής Λειτουργίας, «Μορέας Α.Ε.»

O Ιωάννης Δημητρόπουλος, έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Συγκοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College/UCL).

Από το 1993 μέχρι και το 1999 ασχολήθηκε με μελέτες και έρευνα συγκοινωνιακών έργων ενώ το 1999 γίνεται συνεργάτης της Διεύθυνσης Μελετών της Εγνατίας Οδού Α.Ε. μέχρι και το 2000 που αναλαμβάνει χρέη Προϊσταμένου Οδικής Λειτουργίας των Αττικών Διαδρομών ΑΕ μέχρι και το 2004. Από το 2004 μέχρι και το 2006 ανέλαβε χρέη Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της «Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.». Από το 2007 μέχρι και σήμερα διατελεί χρέη Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης της Μορέας ΑΕ.

pdf