Σύμφωνα με το καταστατικό στο ΔΣ συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε μία εκ των οκτώ εταιρειών/ μελών. Η θητεία του παρόντος ΔΣ λήγει την 30η Ιουνίου 2021.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ HELLASTRON

Πρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Σταύρος Σταυρής
Οικονομικός Διευθυντής, «Γέφυρα Α.Ε.»

Α’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Εμμανουήλ Βράιλας
Πρόεδρος ΔΣ, «Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Β’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Γεώργιος Συριανός,
Διευθύνων Σύμβουλος, «Μορέας Α.Ε.»

Πρώην Πρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Βασίλειος Χαλκιάς
Διευθύνων Σύμβουλος, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»

Γενικός Γραμματέας, Μέλος ΕΕ
Παναγιώτης Παπανικόλας
Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Α.Ε.»

Δημήτριος Γκατσώνης, Μέλος ΕΕ
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

———————————————————————————

Benoit Le Bouille, Μέλος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, «Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.»

Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Μέλος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Ιωάννης Ιωάννου, Μέλος ΔΣ
Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Διοδίων, «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Ευάγγελος Καρεκλάς, Μέλος ΔΣ
Σύμβουλος Κυκλοφορίας, «Νέα Οδός Α.Ε.»

Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Μέλος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.»

Εμμανουήλ Μουστάκας, Μέλος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ, «Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Στέλιος Πενθερουδάκης, Μέλος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος «Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Βασιλική Βεγήρη, Μέλος ΔΣ
Διευθύντρια Λειτουργίας, «Μορέας Α.Ε.»

Δημήτριος Μανδαλώζης, Μέλος ΔΣ
Διευθυντής Λειτουργίας, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Ειρήνη Σκοτιδάκη, Μέλος ΔΣ
Νομική Διευθύντρια, «Αττική Οδός Α.Ε.»

Ιστορικά στοιχεία όλων των Διοικητικών Συμβουλίων της HELLASTRON από την ίδρυση της

ΔΣ 19.04.2019
ΔΣ 07.09.2017
ΔΣ 21.10.2016
ΔΣ 01.09.2016
ΔΣ 10.03.2015
ΔΣ 13.11.2014