Σύμφωνα με το καταστατικό στο ΔΣ συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε μία εκ των οκτώ εταιρειών/ μελών. Η θητεία του παρόντος ΔΣ λήγει την 30η Ιουνίου 2019.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ HELLASTRON
Πρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Βασίλειος Χαλκιάς
Διευθύνων Σύμβουλος, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»

Α’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Σταύρος Σταυρής
Οικονομικός Διευθυντής, «Γέφυρα Α.Ε.»

Β’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Εμμανουήλ Βράιλας
Πρόεδρος Δ.Σ., «Νέα Οδός Α.Ε.» / «Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Γενικός Γραμματέας, Μέλος ΕΕ
Παναγιώτης Παπανικόλας
Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Α.Ε.»

Γεώργιος Συριανός, Μέλος ΕΕ
Γενικός Διευθυντής, «Μορέας Α.Ε.»

Δημήτριος Γκατσώνης, Μέλος ΕΕ
Γενικός Διευθυντής, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

———————————————————————————

Σοφία Παντουβάκη, Μέλος ΔΣ
Νομική Διευθύντρια, «Αττική Οδός Α.Ε.»

Benoit Le Bouille, Μέλος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, «Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.»

Γεώργιος Κολλιόπουλος, Μέλος ΔΣ
Εντεταλμένος Σύμβουλος, «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Απόστολος Αντωνούδης, Μέλος ΔΣ
Πρόεδρος Δ.Σ., «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Ευάγγελος Καρεκλάς, Μέλος ΔΣ
Διευθυντής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Μελετών, «Νέα Οδός Α.Ε.»

Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Μέλος ΔΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.»

Εμμανουήλ Μουστάκας, Μέλος ΔΣ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., «Νέα Οδός Α.Ε.» / «Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Στέλιος Πενθερουδάκης, Μέλος ΔΣ
Γενικός Διευθυντής «Νέα Οδός Α.Ε.» / «Κεντρική Οδός Α.Ε.»

Βασιλική Βεγήρη, Μέλος ΔΣ
Διευθύντρια Λειτουργίας, «Μορέας Α.Ε.»

Δημήτριος Μανδαλώζης, Μέλος ΔΣ
Διευθυντής Λειτουργίας, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Ιστορικά στοιχεία όλων των Διοικητικών Συμβουλίων της HELLASTRON από την ίδρυση της

ΔΣ 21.10.2016
ΔΣ 01.09.2016
ΔΣ 10.03.2015
ΔΣ 13.11.2014