Από τον Πρόεδρό της κ. Κ. Κουτσούκο εκπροσωπήθηκε η HELLASTRON στο Παγκόσμιο Συνέδριο Σηράγγων (WTC), που διεξάγεται στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 12 – 18 Μαΐου.

Με την συμμετοχή περισσότερων από 2.500 συνέδρων από όλον τον κόσμο και μεγάλη Τεχνική έκθεση στην οποία συμμετέχουν συστηματικά οι μεγαλύτερες, παγκοσμίως, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης σηράγγων και υπογείων έργων (κατασκευαστικές, μελετητικές, μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών, λογισμικού κ.τ.λ.), το Παγκόσμιο Συνέδριο της International Tunnelling and Underground Space Association (ΙΤΑ-AITES) – WTC είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στον τομέα των κατασκευών διεθνώς και το φιλοξενεί η Αθήνα, προσφέροντας στη χώρα μας μια σπουδαία ευκαιρία να αναδειχθεί διεθνώς για τις υποδομές και το επιστημονικό της δυναμικό.

Στο συνέδριο υπό τον τίτλο «Expanding Underground» παρουσιάζονται οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στη μελέτη – κατασκευή – λειτουργία υπογείων έργων και αναδεικνύονται τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και το ευρύ πεδίο εφαρμογών των έργων  αυτών προς το στόχο της βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής ανάπτυξης. Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου καλύπτει το σύνολο του φάσματος της σχετιζόμενης με τα υπόγεια έργα θεματολογίας, μέσα από άρθρα και παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Διεθνούς & της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων, από έγκριτους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες του χώρου κατασκευής.

Οι γεωλογικές έρευνες, οι βιώσιμες λύσεις, η μηχανοποιημένη και η συμβατική διάνοιξη σηράγγων, παραδείγματα του παρελθόντος, η χρήση BIM, η διαχείριση Big Data, η ασφάλεια, η ρομποτική και οι συμβάσεις είναι μερικά μόνο από τα επιμέρους αντικείμενα που συζητούνται.

Το συνέδριο ξεκίνησε με τα εκπαιδευτικά μαθήματα του ITACET Foundation (Committee on Education and Training), ενώ ακολούθησαν οι κύριες δραστηριότητες του συνεδρίου, δηλαδή το επιστημονικό πρόγραμμα και η τεχνική έκθεση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιούνται όλες οι τακτικές ετήσιες δραστηριότητες της ITA, όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οι συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας (Working Groups) και των λοιπών επιτροπών της ITA. Ακόμη, έχουν προγραμματιστεί και πραγματοποιούνται Τεχνικές Επισκέψεις στα μεγάλα έργα σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αττικής (όπως π.χ. στη γραμμή 4 του Μετρό).