Συντονιστής:
Ευάγγελος Καρεκλάς
Διευθυντής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Μελετών
Νέα & Κεντρική Οδός Α.Ε.
ekareklas@neaodos.gr
Μέλη Ομάδας Εργασίας:
Κώστας Δρίμερης
Διευθυντής Συντήρησης
Αττική Οδός Α.Ε.
kdrimeris@attiki-odos.gr
Χρήστος Καραδήμας
Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης
Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.
ckaradimas@olympiaoperation.gr
Βίλυ Βεγήρη
Διευθύντρια Λειτουργίας & Συντήρησης
Μορέας Α.Ε.
VVegiri@moreas.com.gr
Γιάννης Σαρρής
Επικεφαλής Συντήρησης Ν.Τμήματος
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
ysarris@aegeanmotorway.gr
Δημήτρης Κοσκουρίδης
Επικεφαλής Συντήρησης Ν.Τμήματος
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
dkoskouridi@aegeanmotorway.gr
Δημήτριος Σαρηγιάννης
Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας
Εγνατία Οδός Α.Ε.
dsari@egnatia.gr
Κωνσταντίνος Κοσιώνης
Επικεφαλής Λειτουργίας
Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.
kkossionis@gefyralitourgia.gr