Intracom Telecom

Intracom Telecom

H Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων με παρουσία άνω των 40 ετών στην αγορά. Η εταιρεία καινοτομεί στον τομέα της ασύρματης πρόσβασης και μετάδοσης έχοντας αναπτύξει και εγκαταστήσει σημειακά και πολυσημειακά ραδιοσυστήματα πακέτου διεθνώς. Επιπλέον,…

Read More

ΠΟΛΙΝΔΕ

ΠΟΛΙΝΔΕ

Η ΠΟΛΙΝΔΕ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον Συγκοινωνιακό Τομέα. Η εταιρεία εκπονεί μελέτες και παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε όλο το φάσμα των Συγκοινωνιακών Έργων, συνεργαζόμενη τόσο με φορείς και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,…

Read More

QUALCO

QUALCO

Η εταιρεία QUALCO  είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συστημάτων διαχείρισης οφειλών και τεχνολογικών λύσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής, είσπραξης και ανάκτησης οφειλών. Για πάνω από 15 έτη η Εταιρεία εξυπηρετεί τις ανάγκες…

Read More

ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.

ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.

«Η ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. / ATHENS INSURANCE BROKERS S.A. (AIB) λειτουργεί από το 1980 με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνική γνώση στην ασφαλιστική αγορά ως Μεσίτης Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ασφάλιση Τεχνικών Έργων Κατά Παντός Κινδύνου (C.A.R. – E.A.R.), Επαγγελματικής Ευθύνης (PI),…

Read More

Έναλος

Έναλος

Η εταιρεία «Έναλος» ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα και δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένος σύμβουλος μελετητής στους τομείς της ασφάλειας οδικών σηράγγων, της διαχείρισης της επικινδυνότητας και της ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τα στελέχη της είναι μέλη διεθνών οργανισμών (ITA-COSUF, PIARC) και…

Read More

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιδρύθηκε το 1988 από το Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί τις ακόλουθες αλυκές: Μεσολογγίου Κίτρους Καλλονής Πολιχνίτου Αγγελοχωρίου Νέας Κεσσάνης Μέσης ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία πρωτογενούς θαλασσινού αλατιού υψηλών προδιαγραφών, απαραίτητης πρώτης ύλης…

Read More

ΣΑΛΦΩ και Συνεργάτες ΑΕ

ΣΑΛΦΩ και Συνεργάτες ΑΕ

Η εταιρεία ΣΑΛΦΩ και Συνεργάτες ΑΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1994, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, ανάπτυξης και μελετών τεχνικών έργων και με κύριο άξονα δραστηριοποίησης τα έργα συγκοινωνιακής υποδομής και μεταφορών,…

Read More

DKND ENGINEERS Ο.Ε.

DKND ENGINEERS Ο.Ε.

Η DKND ENGINEERS Ο.Ε. είναι μία εταιρία με πολύπλευρο αντικείμενο και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της είναι η παροχή αξιόπιστων επαγγελματικών υπηρεσιών και η αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών προβλημάτων στα αντικείμενα που δραστηριοποιείται, για πελάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Βασικοί…

Read More

HDI Global SE (HDI)

HDI Global SE (HDI)

Ως ασφαλιστής βιομηχανικών κινδύνων, η HDI Global SE (HDI) ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και των μικρομεσαίων εταιρικών πελατών, με ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ειδικές τους απαιτήσεις. Διατηρώντας εξέχουσα θέση στη γερμανική και την ευρύτερη…

Read More