Η Globalis ΙΚΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι η πλέον έμπειρη, ανεξάρτητη, Ελληνική Εταιρεία διαμεσολάβησης στην ασφαλιστική τοποθέτηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Με παρουσία άνω των 40 ετών στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά η Globalis έχει καλύψει την κατασκευή και λειτουργία των μεγαλύτερων έργων υποδομής, περιλαμβανομένων των κυριώς οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων της χώρας και όχι μόνο. Έχοντας ένα εκτενές δίκτυο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συνεργατών σε όλο τον κόσμο και ευρεία γκάμα προΪόντων και στις ασφαλίσεις ευθυνών η Globalis αποτελέι ενεργό αρωγό των επιχειρηματιών που επιδιώκουν υγιή ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Στοιχεία επικοινωνίας:
GLOBALIS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων
Λεωφ. Α. Παπαναστασίου 4 Καστέλλα, Πειραιάς – Τ.Κ.: 185 34
ΑΦΜ: 801181617 – ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλ.: +30 210 4122 093
E-mail: n.gavrilis@globalis.gr
Ιστοσελίδα: www.globalis.gr