Ιδρυτικά Μέλη

Αττική Οδός Α.Ε.

Γέφυρα Α.Ε.

Εγναντία Οδός Α.Ε.

Νέα Οδός Α.Ε.

Μορέας Α.Ε.

Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου Οδός Α.Ε.

Ολυμπία Οδός Α.Ε.

Κεντρική Οδός Α.Ε.

Συνδεδεμένα Μέλη

Συνδεδεμένα μέλη του φορέα δύνανται να εγγραφούν κατόπιν προτάσεως ενός (1) εκ των Ιδρυτικών Μελών και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των Πλήρων Μελών, φορείς και/ή εταιρίες (νομικά και όχι φυσικά πρόσωπα) τα οποία δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε κάποιον από τους τομείς της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, χρηματοδότησης και λειτουργίας οδικών έργων υποδομής στην Ελλάδα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η HELLASTRON στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό στην Ελλάδα και στην παράλληλη διεθνή προβολή της προόδου στον τομέα των μεταφορών μέσω της συγκρότησης εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει σε ομόλογους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς, εκπροσωπώντας τη χώρα μας:

ASECAP / ASsociation Européenne des Concessionaires d’ Autoroutes et d’ ouvrages à Péage (Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια) με έδρα τις Βρυξέλλες http://www.asecap.com/

ASECAP / ASsociation Européenne des Concessionaires d’ Autoroutes et d’ ouvrages à Péage (Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια) με έδρα τις Βρυξέλλες http://www.asecap.com/

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Road Safety

– Common Emergency Phone Number with identification of geographic location of the caller, and transferring of call to the corresponding Traffic Control Center.

– Common National Traffic Radio Frequency, operating in both open road and tunnels to inform users of traffic conditions and incidents.

– Uniform Signage and Pictograph standards on all Tunnels.

Development of ITS schemes related to “EU digitalization”

-Promotion of technology applications which can secure tax compliance in relation to electronic tolling Revision of rules on access to License Plate (LP) database to promote “lifting the bars” on toll plazas-Update of LP database

-Co-operation of billing systems

-Information on traffic conditions on the basis of cell phone probe

-Creation of a National Access Point for traffic management

-Development of C-ITS

Redefine European legal framework for Concessions

– Flexibility on constructing new works to maintain level of service

– Allowance for modifications to basic parameters (Toll Levels and Concession Period) when no other alternative is viable

– Allowance for co-operated networks (Park & Ride, Mass Transit)

– Promotion of De-Congestion Measures

– Incentives to promote new investments on Concessions

– Readjustments due to Environmental Considerations

– Regulation of Corporate Social Responsibility measures

– Definition of Key Performance Indicators and conditional variations