Όνομα Επίθετο Φορέας Θέση Θέση στο ΔΣ
Βασίλειος Χαλκιάς Αττική Οδός Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» Πρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Σταύρος Σταυρής Γέφυρα Α.Ε. Οικονομικός Διευθυντής, «Γέφυρα Α.Ε.» Α΄ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Εμμανουήλ Βράιλας Νέα Οδός Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος, «Νέα Οδός Α.Ε.» Β΄ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΕΕ
Παναγιώτης Παπανικόλας Ολυμπία Οδός Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» Γενικός Γραμματέας, Μέλος ΕΕ
Γεώργιος Συριανός Μορέας Α.Ε. Γενικός Διευθυντής, «Μορέας Α.Ε.» Μέλος ΕΕ
Δημήτριος Γκατσώνης Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Γενικός Διευθυντής, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» Μέλος ΕΕ
Δημήτριος Μανδαλώζης Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Διευθυντής Λειτουργίας, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Πέτρος Μαλλίνης Εγνατία Οδός Α.Ε. Εντεταλμένος Σύμβουλος, «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Κωνσταντίνος Παπανδρέου Ολυμπία Οδός Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος, «Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Εμμανουήλ Μουστάκας Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε. Πρόεδρος ΔΣ, «Κεντρική Οδός Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Στυλιανός Πενθερουδάκης Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε. Γενικός Διευθυντής «Νέα Οδός Α.Ε. / Κεντρική Οδός Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Benoit Le Bouille Γέφυρα Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος, «Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Απόστολος Αντωνούδης Εγνατία Οδός Α.Ε. Πρόεδρος ΔΣ, «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Ευάγγελος Καρεκλάς Νέα Οδός Α.Ε. Διευθυντής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Μελετών, «Νέα Οδός Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Βασιλική Βεγήρη Μορέας Α.Ε. Διευθύντρια Λειτουργίας, «Μορέας Α.Ε.» Μέλος ΔΣ
Ειρήνη Σκοτιδάκη Αττική Οδός Α.Ε. Νομική Διευθύντρια, «Αττική Οδός Α.Ε.» Μέλος ΔΣ

Αποχώρησε ο κ. Κολλιόπουλος στις 21/8/2018 και αντικαταστάθηκε από κο Μαλλίνημε απόφαση ΔΣ της ΕΟ στις 9/10/2018.