Πριν ένα χρόνο τέθηκε σε λειτουργία στη Ρωσία το μεγαλύτερο σύστημα χρέωσης «διοδίων» με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων. Το σύστημα που ονομάζεται «Platon» τέθηκε σε λειτουργία από την Ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία αυτοκινητοδρόμων (FRA), παρά τις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από αυτούς που δεν ήθελαν την εφαρμογή διοδίων τελών. Η εφαρμογή του συστήματος αφορά στα βαρέα οχήματα (άνω των 12 τόνων) που κυκλοφορούν στη Ρωσία και καλύπτει περισσότερα από 51.000 χιλιόμετρα κύριου οδικού δικτύου.

Για την λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιείται μια «Συσκευή Οχήματος» (OBU) με δυνατότητες παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (GNSS), η οποία χρησιμοποιεί τους δορυφόρους της GPS και της Glonas για να καταγράφει την πορεία και τα διανυόμενα χιλιόμετρα του οχήματος, χρεώνοντας τα αναλογούντα τέλη χρήσης οδικού δικτύου. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί 774.000 Συσκευές Οχήματος (OBU), αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό συσκευών (570.000) του αντίστοιχου γερμανικού συστήματος «LKW MAUT» το οποίο κλείνει σήμερα δώδεκα χρόνια ζωής.

Δυστυχώς η συσκευή αυτή δεν είναι συμβατή με άλλα πρότυπα λειτουργίας τηλεδιοδίου όπως αυτό του  DSRC, το οποίο βρίσκεται σε χρήση  στη Ρωσία αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Αρχικά το κόστος των τελών διοδίων είχε οριστεί σε 0,05€ ανά χιλιόμετρο και η ομοσπονδιακή υπηρεσία αυτοκινητόδρομων της Ρωσίας (FRA) εκτιμούσε ότι θα είχε έσοδα της τάξης των 727 εκατομμυρίων Ευρώ το χρόνο, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη και συντήρηση του οδικού δικτύου της Ρωσίας. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι το αντίστοιχο κόστος χρέωσης στη Γερμανία είναι 0,15€ και στο Βέλγιο 0,12€ ανά χιλιόμετρο.

Μετά από έντονες αντιδράσεις των παραγόντων του τομέα των οδικών μεταφορών της χώρας και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν το τελικό κόστος ορίστηκε σε 0,02€ ανά χιλιόμετρο και τα αναμενόμενα έσοδα σε 290 εκατομμύρια Ευρώ το χρόνο. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του συστήματος (Δεκέμβρης 2015-Νοέμβριος 2016) τα πραγματικά έσοδα ανήλθαν σε 247 εκατομμύρια Ευρώ ποσό μειωμένο κατά περίπου 15% σε σχέση με το αναμενόμενο.

Για να καλυφθεί αυτή η υστέρηση εσόδων η FRA σχεδιάζει την επέκταση του συστήματος στο δευτερεύον δίκτυο της χώρας καθώς και σε οχήματα μικρότερου τονάζ. Κάτι τέτοιο αν και έχει την ισχυρή υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Ρωσικού υπουργείου μεταφορών γεννά σοβαρές ανησυχίες για την επανεμφάνιση ισχυρών αντιδράσεων όπως αυτές που καταγράφηκαν κατά την αρχική εφαρμογή του συστήματος το χειμώνα του 2015.

Στο σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία αυτοκινητόδρομων της Ρωσίας (FRA) έχασε μια επίσης μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξει το νέο σύστημα Platon, σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στόλου κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ή ακόμα και να της αποφέρει πρόσθετα έσοδα. Αντ’ αυτού σήμερα το σύστημα λειτουργεί μόνο σαν σύστημα χρέωσης τελών διοδίων.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο άρθρο που παραπέμπει ο ακόλουθος σύνδεσμος:

http://www.ptolemus.com/blog/the-worlds-largest-scheme-is-a-clear-example-of-how-not-to-introduce-road-pricing/