Όταν οι πόροι δεν επαρκούν, περισσότεροι φόροι για όλους ή εφαρμογή της αρχής «ο χρήστης πληρώνει»;

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ σχεδιάζουν την άμεση εφαρμογή τελών διοδίων στους διαπολιτειακούς αυτοκινητόδρομους με στόχο την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και τον περιορισμό των συνθηκών κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στις ώρες αιχμής. Μέχρι σήμερα, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων η λειτουργία και συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων στις ΗΠΑ χρηματοδοτείται από όλους τους πολίτες μέσω έμμεσων φόρων στα καύσιμα, και ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούν ή όχι τον συγκεκριμένο δρόμο, κάτι που θεωρείται άδικο από αυτούς που δεν χρησιμοποιούν ποτέ αυτούς τους δρόμους. Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, οι πολίτες θεωρούν ότι τα μόνα χρήματα που απαιτούνται είναι αυτά για την κατασκευή του δρόμου. Όμως ξεχνούν ότι ο δρόμος πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και για τη χώρα μας το ζωντανό παράδειγμα είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα μία από τις κεντρικότερες λεωφόρους της Αθήνας – η λεωφόρος Κηφισού. Κλείνοντας, το ερώτημα για την ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ, είναι από πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι. Από την αύξηση της τιμής των καυσίμων που θα την πληρώσουν όλοι οι πολίτες ή μέσω επιβολής τελών διοδίων τα οποία θα πληρώνουν μόνο όσοι χρησιμοποιούν τους δρόμους αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο που ακολουθεί στην Αγγλική γλώσσα: http://wtop.com/sprawl-crawl/2016/02/cbo-bring-tolls-tax-drivers-per-mile/slide/1/